geweldige service

Geachte firma,

Langs deze weg wil ik u onze erkentelijkheid laten weten voor de geweldige service die u ons verleend hebt.

Ongeveer vier en een half jaar geleden hebben we bij u twee matrassen gekocht. We sliepen daar uitstekend op, maar na circa 3 jaar ontstond er toch een probleempje met één matras. We hebben dat toen kenbaar gemaakt op een tuin-fair in Noord-Holland waar uw bedrijf toen aanwezig was. Nadat we enkele adviezen hadden opgevolgd bleef de klacht desondanks bestaan.

Hierop hebben we contact met uw bedrijf opgenomen en de klacht officieel bij u ingediend. Inmiddels was het einde van de garantie termijn (5 jaar) in zicht.

U zegde toe dat er aandacht aan de klacht zou worden geschonken en dat er iemand langs zou komen. Dat is inmiddels gebeurd en zonder dat we er over discuteerden werd het matras vervangen!

Dat was enkele maanden voor het vervallen van de garantietermijn !!!!

Ik kan niet anders zeggen dan dat we het enorm kunnen waarderen zoals u onze klacht heeft afgehandeld.

Nogmaals: Hulde voor uw klantvriendelijkheid.

Het spreekt voor zich dat we uw bedrijf bij onze vrienden en kennissen zullen aanbevelen als die over nieuwe matrassen gaan denken.

Met vriendelijk groet,

Mart Schouten